Strona korzysta z plików cookies w celu poprawnego wyświetlania treści i realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

mapa strony
    

Projekty

Inwestujemy w nowoczesne rozwiązania. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i innnych źródeł, stale rozbudowujemy nasz zakład i poszerzamy ofertę usług produkcyjnych.

Dostawcami urządzeń i linii technologicznych wykorzystywanych w procesach produkcyjnych są renomowani producenci zaopatrujący rynek farmaceutyczny – IMA, HDG, Grünbeck.

Dzięki nowoczesnym maszynom jesteśmy efektywni, precyzyjni i niezawodni. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwala nam realizować zlecenia dla różnorodnych formulacji i form aplikacyjnych. 

Ciągle doskonalimy nasze systemy zarządzania jakością, aby zapewnić klientom wysoką jakość i bezpieczeństwo produktów. Realizując projekty szkoleniowe, inwestujemy w kapitał ludzki naszego przedsiębiorstwa.


 

 

Nazwa Beneficjenta:

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny
Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o.

Tytuł projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla OŚRODKA BADAWCZO-PRODUKCYJNEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ "ICHEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Cel projektu:

Wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienie płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19.

Planowane efekty:

Zachowanie płynności finansowej oraz ciągłości zatrudnienia i działalności gospodarczej w okresie epidemii COVID-19.

Wartość projektu (całkowita):

100 829,01 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 

100 829,01 PLN


 

 

W 2018 OBP PŁ "ICHEM" sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Wdrożenie innowacji produktowej, będacej rezultatem prac B+R”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Osi priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój2014-2020.

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty ICHEM opracowanych przez jednostkę naukową preparatów roślinnych, przeznaczonych dla osób zakażonych bakterią Helicobacter pylori w 2 formach: kapsułki i saszetki.

Dofinansowanie projektu z UE: 360 000,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl 


 

W latach 2016-2017 OBP PŁ "ICHEM" sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Rozwój potencjału innowacyjnego ICHEM sp. z o.o. poprzez inwestycję w infrastrukturę B+R”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania I.2.1 "Infrastruktura B+R przedsiębiorstw", Osi priorytetowej I „Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej Spółki, poprzez unowocześnienie istniejącego w przedsiębiorstwie zaplecza B+R. Infrastruktura wykorzystywana będzie przez Spółkę do działalności innowacyjnej i realizacji badań, określonych w Planie prac badawczo-rozwojowych. W projekcie przewidziano zakup:

1. Zestawu HPLC  z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym

2. Automatycznego licznika kolonii ze sprzętem komputerowym

3. Dilutora grawimetrycznego

4. Sterylizatora laboratoryjnego.

Nowa aparatura badawcza umożliwi Wnioskodawcy prowadzenie nowego, szerokiego zakresu badań dot. właściwości surowców i wyrobów gotowych, umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów i uzyskanie zasadniczych zmian w dotychczas wytwarzanych produktach.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 165 600,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Postępowania dotyczące wyboru wykonawców i dostawców 


 

W latach 2016-2018 OBP PŁ "ICHEM" sp. z o.o. realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Opracowanie suplementu diety wspomagającego leczenie objawowych zakażeń bakterią Helicobacter pylori”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Osi priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie nowego suplementu diety.

Dofinansowanie projektu z UE: 189 000,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Postępowania dotyczące wyboru wykonawców i dostawców 


                                                   


INFORMACJE O PROJEKCIE:

"Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR
w ICHEM sp. z o.o."

W 2016 r. OBP PŁ "ICHEM" sp. z o.o. zrealizowała projekt:

"Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o."

Spółka otrzymała wsparcie finansowe na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Wartość współfinansowania szwajcarskiego:  

19 189,87 CHF

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Postępowania dotyczące wyboru wykonawców i dostawców


 

W latach 2013-2015 ICHEM Sp. z o.o. zrealizowała projekt:

Wzrost konkurencyjności ICHEM sp. z o.o. poprzez rozwój
kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wartość projektu:                           566 746,48 zł

Kwota dofinansowania z EFS:           337 624,82 zł

Okres realizacji:                              01.07.2013 – 20.06.2015


CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

więcej


 

W latach 2013-2014 OBP PŁ Ichem sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinasowany w ramach Działania III.3
Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

Nazwa inwestycji
(numer i tytuł
projektu):

Projekt nr WND-RPLD.03.03.00-038/12

Zakup środków trwałych i przystosowanie infrastruktury w celu wdrożenia procesu wytwarzania nowych wyrobów w postaci
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego i płynnych suplementów diety o przedłużonej trwałości, stanowiących wyniki prac B+R

Całkowita wartość
projektu:
 3 099 477,00 zł
Kwota
dofinansowania
z EFRR:
 1 274 949,00 zł
Nazwa beneficjenta: Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej
ICHEM Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


 

W latach 2011-2012 OBP PŁ Ichem sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany w ramach Działania III.3 
Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013

Nazwa inwestycji
(numer i tytuł projektu): 

Projekt nr WND-RPLD.03.03.00-004/11
Zwiększenie potencjału innowacyjnego OBPPŁ "ICHEM" Sp. z o.o. poprzez zakup infrastruktury B+R 

Całkowita wartość projektu:

492 615,00 zł

Kwota dofinansowania
z EFRR:
203 745,00 zł
Nazwa beneficjenta:

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny
Politechniki Łódzkiej
ICHEM Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


 

W latach 2011-2013 OBP PŁ "ICHEM" sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany w ramach Działania III.2 
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013

Nazwa inwestycji
(numer i tytuł projektu):
Projekt nr WND-RPLD.03.02.00-00-026/11
Zwiększenie konkurencyjności OBP PŁ ICHEM sp. z o.o. na rynku usług produkcyjnych poprzez udział w targach międzynarodowych
Całkowita wartość projektu: 263 961,46 zł
Kwota dofinansowania
z EFRR:
55 269,50 zł
Nazwa beneficjenta: Ośrodek Badawczo Produkcyjny
Politechniki Łódzkiej
"ICHEM Sp. z o.o."

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGOW latach 2011-2013 OBP PŁ "ICHEM" sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany w ramach Działania III.2 
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2007-2013

Nazwa inwestycji 
(numer i tytuł projektu):
Projekt nr WND-RPLD.03.02.00-00-088/11
Wdrożenie nowej technologii produkcji suplementów diety celem podniesienia konkurencyjności i innowacyjności Spółki Ichem. 
Całkowita wartość projektu: 3 167 623,36 zł
Kwota dofinansowania
z EFRR:
1 269 749,92 zł
Nazwa beneficjenta: Ośrodek Badawczo Produkcyjny 
Politechniki Łódzkiej 
"ICHEM Sp. z o.o."

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


 

W 2010 r. Ichem sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany w ramach Działania III.2
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013


Nazwa inwestycji
(numer i tytuł projektu):
Projekt nr WND-RPLD.03.02.00-00-300/09
Podniesienie konkurencyjności Spółki Ichem poprzez promocję przedsiębiorstwa i jego produktów podczas międzynarodowych targów "PLMA's World of Private Label" w Amsterdamie
Całkowita wartość projektu: 76 238,50 zł
Kwota dofinansowania
z EFRR:
30 664,71 zł
Nazwa beneficjenta: Ośrodek Badawczo Produkcyjny
Politechniki Łódzkiej "ICHEM Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


 

W latach 2010-2011 Ichem sp. z o.o. zrealizowała projekt szkoleniowy współfinansowany w ramach Działania 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU OŚRODKA BADAWCZO-PRODUKCYJNEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ICHEM SP. Z O.O. POPRZEZ PODNIESIENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁKI

Wartość projektu:                           373 841,00 zł

Kwota dofinansowania z EFS:            265 738,10 zł

Okres realizacji:                              04.01.2010 r. - 30.12.2011 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

więcej


 

W latach 2008-2011 Ichem sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany
w ramach Działania 4.4 
Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI SUPLEMENTÓW DIETY ORAZ ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ

Nazwa beneficjenta: Ośrodek Badawczo-Produkcyjny
Politechniki Łódzkiej „ICHEM” Sp. z o.o.
Wartość projektu: 28 061 037,90 zł
Udział Unii Europejskiej: 14 617 504,58 zł
Okres realizacji: 08/2008-01/2012


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

DOTACJE NA INNOWACJE

Publikacja na temat projektu w Gazecie Wyborczej


 

W 2009 r. Ichem sp. z o.o. zrealizowała projekt współfinansowany
w ramach Działania III.2 
Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Nazwa inwestycji
(numer i tytuł projektu):
Projekt nr WND-RPLD.03.02.00-00-249/08
Podniesienie konkurencyjności Spółki Ichem poprzez promocję przedsiębiorstwa i jego produktów podczas międzynarodowych targów "PLMA's World of Private Label" w Amsterdamie
Całkowita wartość projektu: 67 232,00 zł
Kwota dofinansowania
z EFRR:
26 552,30 zł
Nazwa beneficjenta: Ośrodek Badawczo Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM Sp. z o.o.

Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO


 

W latach 2007-2008 ICHEM Sp. z o.o. zrealizowała projekt:
"Zakup wysokowydajnej linii do konfekcjonowania płynnych suplementów diety"

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:

  • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet
  • Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie
  • Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw
  • Podziałanie 2.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji