Strona korzysta z plików cookies w celu poprawnego wyświetlania treści i realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

mapa strony
    

Projekt „Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o.”

Postępowania dotyczące wyboru wykonawców i dostawców.


                                                                                                                                                      

 

Łódź, dnia 24.05.2016 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2016/SPPW

 W związku z realizacją projektu „Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o.”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zostało opublikowane zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przeprowadzenie Audytu przedwdrożeniowego systemu informatycznego

2. Dostawa i wdrożenie Platformy służącej do komunikacji z personelem i usprawniania procesu zarządzania pracownikami.

 

Łódź, dnia 01.06.2016 r.

 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 4/2016/SPPW  

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do realizacji: Audytu przedwdrożeniowego systemu informatycznego oraz Dostawy i wdrożenia Platformy służącej do komunikacji z personelem i usprawniania procesu zarządzania pracownikami  została wybrana oferta złożona przez firmę SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie.

 


 

Łódź, dnia 19.05.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016/SPPW/POWTÓRNE

W związku z brakiem rozstrzygnięcia w postępowaniu ofertowym na wykonanie:

Audytu systemu wynagrodzeń

realizowanym w dniach 10-17.05.2016 r., Zamawiający przeprowadza powtórną procedurę wyboru Wykonawcy.

 

Łódź, dnia 30.05.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/2016/SPPW/POWTÓRNE

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do realizacji Audytu systemu wynagrodzeń została wybrana oferta złożona przez firmę Sedlak & Sedlak z siedzibą w Krakowie.

 

 Łódź, dnia 10.05.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2016/SPPW

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o.”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zostało opublikowane zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Audytu systemu wynagrodzeń

 

Łódź, dnia 18.05.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 3/2016/SPPW

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, nie wybrano do realizacji żadnej oferty.

 


 

Łódź, dnia 19.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE 

W związku z brakiem rozstrzygnięcia w postępowaniu ofertowym na wykonanie:

Badania postaw i opinii na temat pracy wśród pracowników

realizowanym w dniach 10-17.05.2016 r., Zamawiający przeprowadza powtórną procedurę wyboru Wykonawcy.

 

Łódź, dnia 01.06.2016 r. 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/2016/SPPW/POWTÓRNE  

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do realizacji Badania postaw i opinii na temat pracy wśród pracowników została wybrana oferta złożona przez firmę Sedlak & Sedlak z siedzibą w Krakowie.

 

Łódź, dnia 10.05.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/SPPW

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o.”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zostało opublikowane zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

Badania postaw i opinii na temat pracy wśród pracowników

 

Łódź, dnia 18.05.2016 r. 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 2/2016/SPPW 

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, nie wybrano do realizacji żadnej oferty.

 


 

Łódź, dnia 29.01.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej „ICHEM” sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zostało opublikowane zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest:

1.Opracowanie strategii CSR przedsiębiorstwa wraz z opracowaniem mapy interesariuszy

2.Opracowanie systemu raportowania CSR (zgodnie z GRI)

 

Łódź, dnia 15.02.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do realizacji została wybrana oferta złożona przez pana Łukasza Makuch.