Strona korzysta z plików cookies w celu poprawnego wyświetlania treści i realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

mapa strony
    

Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

 

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o. realizuje projekt
"Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o.".

 

 

Zakres i cel projektu:

Celem projektu jest usystematyzowanie i zwiększenie efektywności działań spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Harmonogram realizacji projektu:

Projekt jest realizowany w okresie: 01.04.2016 – 30.09.2016

 

Wartość współfinansowania szwajcarskiego:  

19 189,87 CHF

 

Spółka otrzymała wsparcie finansowe na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

 

Korzyści związane z projektem:

Realizacja projektu umożliwi wzmocnienie wizerunku firmy ICHEM, jako organizacji prowadzącej działalność gospodarczą w sposób świadomy, zorientowany nie tylko na zysk i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniający potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu. W ramach projektu zaplanowano opracowanie strategii CSR przedsiębiorstwa oraz systemu raportowania CSR, dzięki którym Spółka poszerzy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ zarówno na relacje z pracownikami, do których wprost skierowane są przewidziane w projekcie działania CSR, poprawiające ich warunki pracy, jak i na otoczenie, w tym środowisko naturalne. Efektem projektu będzie również poszerzenie kontaktów i relacji z dotychczasowymi kontrahentami i partnerami, a także nawiązanie współpracy z nowymi interesariuszami. Korzyści wynikające z projektu to w szczególności:

 

Ochrona środowiska naturalnego:

Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne (ograniczenie zużycia papieru, energii elektrycznej, segregacja i zmniejszenie ilości odpadów, wprowadzanie prośrodowiskowych rozwiązań w procesie produkcyjnym, wzrost świadomości proekologicznej pracowników i kooperantów).


Relacje z personelem przedsiębiorstwa:

Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji (poprzez nowy system informatyczny, dostępny dla pracowników), optymalizacja wykorzystania zasobów poprzez wprowadzenie nowego systemu harmonogramowania pracy, badanie postaw i opinii na temat pracy wśród personelu firmy oraz audyt systemu wynagrodzeń, przyczyniające się do wzrostu satysfakcji pracowników.


Zaangażowanie społeczne:

Posiadanie strategii CSR i systemu raportowania, w których zostaną zdefiniowane najistotniejsze elementy współpracy i oddziaływania we wzajemnych relacjach spółki z interesariuszami (zgodnie z opracowaną mapą interesariuszy), wzrost efektywności i zakresu działań, realizowanych w ramach zaangażowania społecznego, nawiązanie nowych relacji i form dialogu z interesariuszami, prowadzonych w ramach działań przewidzianych w projekcie, wzrost konkurencyjności i poprawa wizerunku firmy, jako organizacji posiadającej wdrożoną strategię CSR i aktywnie działającej w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

 

Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajduje się na stronach:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

 

AKTUALNOŚCI