Strona korzysta z plików cookies w celu poprawnego wyświetlania treści i realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

mapa strony
    

Projekt „Opracowanie suplementu diety wspomagającego leczenie objawowych zakażeń bakterią Helicobacter pylori”

Postępowania dotyczące wyboru wykonawców i dostawców.


Łódź, dnia 22.09.2016 r. 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W OPARCIU O ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/POIR2.3.2/POWTÓRNE

W związku z realizacją projektu „Opracowanie suplementu diety wspomagającego leczenie objawowych zakażeń bakterią Helicobacter pylori”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Osi priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w dniach 05.09.2016 – 19.09.2016 Wnioskodawca OBP PŁ „ICHEM” sp. z o.o. przeprowadził powtórne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była:

Dostawa surowców (ekstraktów roślinnych), niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez:

  1. FRUTAROM Polska Sp. z o.o., ul. Płowiecka 109 B, 04-501 Warszawa

Oferta na dostawę surowca: Rumianek i tymianek

  1. KLEMT-PHARMA, Wóycickiego 7E lok. 1, 01-974 Warszawa

Oferta na dostawę surowca: Czystek laurolistny, brodaczka zwyczajna, oregano

  1. IMCD Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa

Oferta na dostawę surowca: Lukrecja (II)

  1. PPH Ryszard Kaczmarek i synowie Sp. z o.o. Sp.K., ul. Poznańska 52 a, 62-090 Mrowino

Oferta na dostawę surowca: Żurawina (II)

  

Łódź, dnia 12.09.2016 r. 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NADSYŁANIA OFERT
W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/POIR2.3.2/POWTÓRNE

Zamawiający OBP PŁ "ICHEM" sp. z o.o. informuje, że zostaje wydłużony termin nadsyłania ofert, stanowiących odpowiedź na ogłoszone w dniu 05.09.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 2/2016/POIR2.3.2/POWTÓRNE.

Nowy termin nadsyłania ofert upływa 16.09.2016 r. o godzinie 16.00.

Pozostałe warunki postępowania ofertowego pozostają bez zmian.

 

Łódź, dnia 05.09.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/POIR2.3.2/POWTÓRNE

W związku z realizacją projektu „Opracowanie suplementu diety wspomagającego leczenie objawowych zakażeń bakterią Helicobacter pylori”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Osi priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zostało opublikowane powtórne zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa surowców (ekstraktów roślinnych), niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych

Przeprowadzone w dniach 05.08.2016 – 16.08.2016 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przyniosło pożądanego rezultatu (Zamawiający nie otrzymał ofert na wszystkie elementy zamówienia lub nadesłane oferty nie spełniły przyjętych kryteriów), w związku z tym Zamawiający ponownie przeprowadza procedurę wyboru dostawców części z w/w surowców.

 


Łódź, dnia 05.09.2016 r. 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROWADZONEGO W OPARCIU O ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/POIR2.3.2

W związku z realizacją projektu „Opracowanie suplementu diety wspomagającego leczenie objawowych zakażeń bakterią Helicobacter pylori”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Osi priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w dniach 05.08.2016 – 16.08.2016 Wnioskodawca OBP PŁ „ICHEM” sp. z o.o. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była:

Dostawa surowców (ekstraktów roślinnych), niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych 

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez:

      1. PK COMPONENTS, ul. Bukowińska 22, 02-703 Warszawa

Oferta na dostawę surowca: Lukrecja i Żurawina amerykańska

      2. KLEMT-PHARMA, Wóycickiego 7E lok. 1, 01-974 Warszawa

Oferta na dostawę surowca: Cynamonowiec

 

Ponieważ postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie przyniosło pożądanego rezultatu (Zamawiający nie otrzymał ofert na wszystkie elementy zamówienia lub nadesłane oferty nie spełniły przyjętych kryteriów), w związku z tym Zamawiający ponownie przeprowadzi procedurę wyboru dostawców części z w/w surowców.

 

Łódź, dnia 05.08.2016 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016/POIR2.3.2

W związku z realizacją projektu „Opracowanie suplementu diety wspomagającego leczenie objawowych zakażeń bakterią Helicobacter pylori”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Osi priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,zostało opublikowane niniejsze zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa surowców (ekstraktów roślinnych), niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych

 


Łódź, dnia 09.12.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej "ICHEM" sp. z o.o. informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania, do realizacji została wybrana oferta złożona przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej / Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii).

 

 

Łódź, dnia 27.11.2015 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIR2.3.2

W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej „ICHEM” sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Osi priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zostało opublikowane zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na opracowaniu nowego produktu, będącego suplementem diety, 
wspomagającym leczenie objawowych zakażeń bakterią Helicobacter pylori