Strona korzysta z plików cookies w celu poprawnego wyświetlania treści i realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

mapa strony
    

Zakończenie realizacji projektu „Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o.”

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii EuropejskiejOBP PŁ „ICHEM” sp. z o.o. zakończył realizacje projektu „Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o.”. Celem projektu było usystematyzowanie i zwiększenie efektywności działań spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). ICHEM sp. z o.o. otrzymała wsparcie finansowe na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

W trakcie trwania projektu spółka zrealizowała następujące Działania:

 • Opracowanie strategii CSR przedsiębiorstwa wraz z opracowaniem mapy interesariuszy
   
 • Opracowanie systemu raportowania CSR
   
 • Zakup platformy służącej do komunikacji z personelem i usprawniania procesu zarządzania pracownikami wraz z Audytem przedwdrożeniowym systemu informatycznego
   
 • Kampania informacyjno-edukacyjna na temat realizowanego projektu i podejmowanych działań CSR, w tym opracowanie i wydruk materiałów
   
 • Badanie postaw i opinii na temat pracy wśród pracowników
   
 • Audyt systemu wynagrodzeń
   
 • Wprowadzenie segregacji śmieci oraz kampania informacyjno-edukacyjna
   
 • Tematyczny konkurs pomysłów pracowniczych KAIZEN w obszarze ochrony środowiska naturalnego
   
 • Zachęcanie kontrahentów do zamieszczanie prośrodowiskowych oznakowań na opakowaniach, a także wprowadzenie ich na własnych produktach.

 

Firma ICHEM osiągnęła wszystkie zaplanowane w projekcie cele, wskaźniki produktu i rezultatu. Działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, podjęte w ramach projektu, będą kontynuowane i rozwijane również po jego zakończeniu. 

 

 

 

ULOTKA PROJEKTU