Strona korzysta z plików cookies w celu poprawnego wyświetlania treści i realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

mapa strony
    

ICHEM sp. z o.o. sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety

ICHEM sp. z o.o. zobowiązała się do przestrzegania postanowień Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety. Dokument został wypracowany wspólnie przez organizacje zrzeszające producentów suplementów diety: KRSiO - Krajową Radę Suplementów i Odżywek (do której należy Spółka), POLFARMED - Polską Izbę Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych, PASMI - Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty oraz SUPLEMENTY POLSKA – Związek Producentów i Dystrybutorów. Branża opracowała samoregulację, by uporządkować i wprowadzić wysokie standardy dotyczące sposobu komunikacji, promocji i reklamy. Ma ona zapewnić konsumentowi rzetelną i jasną informację, dotyczącą tej kategorii produktów spożywczych.

 

Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety to zbiór dobrych praktyk w zakresie reklamy i odpowiedź branży na dyskusje, dotyczące reklam produktów i ich odbioru przez konsumentów. Główny problem jaki dostrzegali zarówno decydenci jak i branża suplementów diety, to brak zrozumienia przez konsumentów różnicy pomiędzy suplementem diety a lekiem. Reklama suplementu diety powinna wskazywać wyraźnie na kategorię produktu i jego charakter, odmienny od leku. Kodeks zawiera szereg zapisów, które wzmacniają obowiązujące przepisy prawa i nakładają na reklamodawców dodatkowe obowiązki w tym zakresie. Wprowadza m.in.:

  • Ustanowienie obowiązku umieszczania nazwy kategorii „suplement diety” w reklamie w prawym dolnym rogu. Ułatwi to identyfikację produktu konsumentowi. A w reklamach radiowych obowiązek dwukrotnego zaznaczenia nazwy kategorii.
  • Zakaz wykorzystywania wizerunku lub rekomendacji lekarza czy farmaceuty.
  • Zakaz odnoszenia się w reklamie do chorób sugerując właściwości lecznicze produktu. (Należy jednak podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem, a co najważniejsze, zgodnie z istotą produktu jakim jest suplement diety, dozwolone jest odnoszenie się̨ do profilaktyki, w ramach zatwierdzonych oświadczeń zdrowotnych o zmniejszaniu ryzyka choroby, art. 14 Rozporządzenia 1924/2006).

Na podstawie materiałów KRSiO

 

Przyjęcie przez ICHEM sp. z o.o. Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety wpisuje się w kierunki i cele, określone w strategii CSR przedsiębiorstwa. Zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialne działania organizacji w obszarze rynku powinny obejmować cały proces wytwarzania produktu lub usługi począwszy od zaopatrzenia, poprzez technologię produkcji, a na technikach sprzedaży i marketingu kończąc. Implementacja zasad CSR w obszar relacji firmy z rynkiem powinna prowadzić przede wszystkim do oferowania takiego produktu, który spełnia wymagane wobec niego normy bezpieczeństwa i standardy jakości. Ważnym aspektem tych działań jest również podawanie przez firmę wiarygodnych i rzetelnych informacji o produkcie. Organizacje, dostarczające produkty konsumentom, mają wobec nich określone obowiązki, które obejmują m.in. edukowanie i rzetelne informowanie, stosowanie uczciwych, przejrzystych i pomocnych informacji marketingowych oraz promowanie zrównoważonej konsumpcji. Firma społecznie odpowiedzialna działa na rzecz rozwoju całej swojej branży, podnosząc standardy produktów i usług w danym sektorze.

 

Pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie Krajowej Rady Suplementów i Odżywek:

Kodeks Dobrych praktyk Reklamy Suplementów Diety